Šéf TSK o Barrandovském mostu: Začínáme tomu říkat úspěch. Popisuje, co dalšího bude třeba v Praze opravit

„Odhaduji, že v prostoru Barrandovského mostu a na propojených trasách je doprava nižší o zhruba 15 až 20 procent oproti běžným špičkovým stavům,“ říká Jozef Sinčák, generální ředitel pražské Technické správy komunikací (TSK).

Lidovky.cz: Předpovědi, že rekonstrukce Barrandovského mostu bude pro Prahu znamenat dopravní kolaps, se zatím nepotvrzují, vypadá to na úspěch. Máte pro to vysvětlení, dělali jste si v TSK analýzu, co se zatím odehrálo?
I my sami tomu s pokorou začínáme říkat úspěch. Máme za sebou prvních osm dnů, kdy jsme zaznamenali již několik různých stavů dopravy, ať už to byly špičky nebo změna počasí či zvýšené toky aut. A až na den, kdy byly dvě paralelní nehody na Pražském okruhu, plošný kolaps dopravy kvůli Barrandovskému mostu nenastal.

Dva roky jsme připravovali systém objízdných tras, vycházeli jsme z počítačových modelů a ty jsme verifikovali z empirických dat a statistik. Podle nich jsme upravovali jednotlivé parametry křižovatek, to jsme kombinovali s úpravou rychlosti v tunelech. Vše jsme modelovali a optimalizovali. Potvrdilo se, že scénář, který poté vyšel jako nejvhodnější, funguje.

Samozřejmě, že jsme měli a stále máme přízeň řidičů, bez ní by to nešlo. Dbali jsme na to, abychom v komunikační kampani v dostatečném předstihu oslovili podstatnou část cestující veřejnosti. Aby to nebylo příliš brzy a nezapadlo to, nebylo překryto jinými informacemi. Sdělili jsme, že lokálně situace může být v souvislosti s rekonstrukcí složitá a může vést k prodlení v dobách špiček až o třicet minut. Ukázalo se, že se to skutečně stát může, zejména v souvislosti s dopravními nehodami.

Ale zatím jsme horší průběh nezaznamenali. V situaci, kdy nejsou dopravní nehody a je příznivé počasí, se prodlevy počítají na jednotky minut, což je velice uspokojivý stav.

Lidovky.cz: A sledujete, ať už prostým počítáním aut, nebo i jiným způsobem, počty aut jezdících třeba po Jižní spojce i po dalších důležitých komunikacích?
Sledujeme, ale na vyhodnocení a určení trendů je příliš brzy. Důkladnější analýzu se chystáme udělat po třech týdnech až měsíci. Můj soukromý odhad je, že v prostoru Barrandovského mostu a na propojených trasách je doprava nižší o zhruba 15 až 20 procent oproti běžným špičkovým stavům. To se ale může postupně měnit.

Ovšem znamená to, že řidiči si uvědomili riziko možného zdržení na rekonstruované části a volí předem určené objízdné trasy. A tam se ukazuje, že žádná objízdná trasa nekolabuje kromě Pražského okruhu v případě havárie. Síť objízdných tras byla tedy zvolena vhodně a v maximální možné kapacitě. Zvládají nápor bez lokálních dopravních kolapsů.

Lidovky.cz: A jaká je situace v paralelních a pobočných ulicích, ve kterých studie TSK předpovídala podstatný nárůst intenzity dopravy.
Paralelním trasám my už říkáme také objízdné, protože jimi řidiči jezdí. K nárůstu dopravy v nich samozřejmě dochází, ale jak jsem říkal, nikoli takovému, aby kolabovala. Jako příklad bych uvedl ulice Komořanská, Modřanská a tak dále. Jsou tam stavy běžné v dopravních špičkách. Pro nás je samozřejmě potěšující zjištění, že jsme ani městské části nezatížili nad rámec, který tam ve špičkách nebyl normální. Možná se v některém období ty špičky jen prodlouží, ale nedochází ke kolapsu. Současně bych rád připomněl opatření v městské hromadné dopravě. Lidé jí jezdit nepřestali, a co zatím víme, tak také žádné významnější komplikace nezaznamenala.

Lidovky.cz: A máte již nějaké ohlasy na dosavadní průběh opravy ze strany dotčených městských částí?
Jsme s nimi v kontaktu pravidelně, místní šetření jsme udělali hned první den po zavedení dopravních omezení. Já osobně jsem od začátku rekonstrukce nezaznamenal zásadnější stížnost ani z jedné městské části. Jejich obavy byly časovány do doby spíše před spuštěním dopravních omezení. My jsme věřili, že jsme vše připravili, jak nejlépe to šlo.

Lidovky.cz: Podařilo se ukončit větší opravy a rekonstrukce různě po Praze před začátkem oprav mostu tak, jak bylo plánováno?
My jsme již v předstihu pracovali na tom, abychom v termínu dokončili všechny opravy na objízdných trasách a souvisejících komunikacích. Toto se plánovalo a tomu odpovídalo i zatížení, které musela Praha unést v letech 2020 a 2021. Tehdy jsme byli, a někdy i oprávněně, kritizováni, že se uzávěry kumulují. Ale bylo to proto, abychom při spuštění rekonstrukce Barrandovského mostu měli potřebnou objízdnou a podpůrnou dopravní síť volnou. V tomto výčtu jsme všechny opravy stihli.

Jestliže myslíme některé lokální opravy, tak jsme nevydali stop stav pro celou Prahu, ale pro konkrétní síť, která přímo, nebo nepřímo souvisí s vymezenými trasami. V okrajových částech Prahy opravy pokračují a bude tomu tak i do budoucna.

Pouze pro dobu čtyř fází rekonstrukce mostu máme stanoven tzv. stop stav výkopových prací na vymezených trasách. To bylo dohodnuto se všemi společnostmi, které nějak do veřejného prostoru vstupují, ať už to jsou energetické a vodárenské firmy, správce veřejného osvětlení a podobně.

Lidovky.cz: A bylo třeba kvůli opravě Barrandovského mostu omezit některé další opravy, které by jinak Praha nutně potřebovala?
Určitě bylo správné rozhodnutí opravit Nuselský most, který je dnes ve stavu 1, tedy bezvadném, co se týká povrchu, a ve stavu 2, velmi dobrém, co se týká nosné části konstrukce. V té době to byl také odvážný krok, mohu konstatovat, že kvůli Barrandovskému mostu nedošlo k omezení žádných jiných oprav, naopak, byli jsme vnitřně motivováni ji realizovat již letos. Odložením opravy by totiž ke zpožďování dalších staveb docházet začalo.

Je obecně známo, že další pražské mosty, zejména přes Vltavu, nejsou v dobrém stavu. Provádíme na nich diagnostické práce a hlavní prohlídky. Na některých již probíhají i projektové práce, například na Libeňském mostě, který má již dodavatele, projektové části i zhotovitele. Týká se to i Palackého mostu, který je z mostů přes vodu ve stavu nejméně dobrém. Masivně do něj zatéká, což je ovšem problém fakticky všech mostů přes Vltavu, platí to pro most Legií a Čechův most. Toto jsou mosty, které spolu s Hlávkovým mostem čeká další rekonstrukce. Může přijít po opravě Barrandovského mostu nebo možná i během ní.

 Lidovky.cz: Dá se říci, který z mostů by měl přijít na řadu jako první?
Spíš se budeme dívat právě na místní a časovou koordinaci podle toho, jak se bude vyvíjet doprava v Praze. Když vezeme jako pevný bod Libeňský most, kde by během tohoto roku měly probíhat projekční práce a následně povolovací řízení, tak je jasné, že třeba Hlávkův most by měl být opravován až po ukončení opravy Libeňského mostu, neboť spolu úzce souvisejí. U dalších budeme brát zřetel také na lokální dopravní situaci.

Lidovky.cz: A další důležitá místa kromě mostů, kterým se TSK bude muset věnovat?
Dovolte ještě k předchozí otázce, ale ono to spolu souvisí. Když jsme vyhodnotili, že k opravě Hlávkova mostu nedojde v nejbližší době, rozhodli jsme se kompletně předláždit jeho povrch. Nechtěli jsme, aby řidiči jezdili po špatném povrchu až do začátku jeho kompletní rekonstrukce. V případě, že bude rozhodnuto o odložení některé opravy na úkor jiné, budeme se snažit provést alespoň povrchové úpravy pro automobilovou a související dopravu.

Co se týče dalších rekonstrukcí, omezení kvůli Barrandovskému mostu budou trvat jen zhruba tři měsíce v letních měsících. Mimo toto období bude probíhat standardní činnost, ať už oprava křižovatek, souvislá údržba komunikací, běžné opravy. Nezmrazili jsme investiční část rozpočtu ani běžnou údržbu. Letos jsme také například digitálně zmapovali povrch ve správě TSK v rozsahu zhruba 4000 kilometrů, kde jsme detekovali stovky výtluků, které jsou již opravovány. Takto systematicky chceme pokračovat i do budoucna. Práce TSK nebude do budoucna omezena jen na Barrandovský moct, případně další mosty.

Lidovky.cz: Jak bude technicky náročná rekonstrukce Barrandovského mostu?
To má dvě roviny. Pokud se bavíme o náročnosti dopravního řešení, tak řada našich odborníků modelovala různé dopravní scénáře a na základě toho dali dohromady dle našeho optimální model. Dále ovšem kontinuálně zasedá naše interní pracovní skupina, která denně monitoruje situaci a navrhuje lokální dopravní vylepšení, například v nastavení světelných křižovatek. Ale výsledkem jejího jednání bylo i to, že byl v souladu s doporučením městské části Praha 4 zrušen původně plánovaný pruh vyhrazený pro autobusy na Barrandovském mostě. Omezil by totiž dopravu natolik, že by to bylo neúnosné. Toto zjištění je také výsledkem modelování dopravy.

Nově jsme na trase související s Barrandovským mostem a sítí světelných křižovatek implementovali tzv. systém dopravně závislého řízení vjezdu do tunelu. Koordinovali jsme nastavení světelných křižovatek s řízením rychlosti v tunelech k vytvoření hustého toku aut. Dříve se to dělalo taky, ale v koordinaci s užším počtem křižovatek. Ten jsme rozšířili a díky tomu se podařilo udržet kapacitu Městského okruhu, která není zhoršená oproti běžnému stavu. Stejně tak pomohlo i koordinované snížení rychlosti na 50 km/hod v rozsahu na Jižní spojce, kdy musím řidičům poděkovat, že to dodržují. Doprava se již před kritickým místem zklidní, auta se seřadí a nejužším místem projedou koordinovaně. Tedy ne, že se začínají řadit a rozhodovat, co udělají, až těsně před Barrandovským mostem.

Lidovky.cz: A ta technologická část?
Můj pohled je, že složitost tkví spíše v rozlehlosti než v technologii. Problém Barrandovského mostu jednoduše je, že do něj zatéká. To je ale stav na všech mostech z té doby, nepočítalo se, že by tam mohl být problém. Ale až praxe ukázala, že tam je. Izolace, která tam byla před čtyřiceti lety položena, byla z nejkvalitnějších možných. Současně také mostní závěry byly ve své době až neuvěřitelným způsobem prakticky propašovány ze západního Německa. Byly to kvalitní prvky, které sloužily dobře, ale jejich čas se naplnil a budeme je vyměňovat.

 Nosná část je konstrukce z předpjatého betonu, její součástí jsou předpínací ocelová lana. Ta nyní není možné kontrolovat. Nový systém lan pomocí bude dostupný pro běžnou údržbu a kontrolu. Kabely budou také izolovány, a tedy méně náchylné ke korozi.

Nejde o triviální záležitost, ale existují specializované firmy, které to umějí. Podařilo se nám zakázku vypsat tak dobře, že vzbudila zájem skutečných špiček v oboru. Věříme, že po všech čtyřech etapách oprav bude most sloužit dalších třicet až čtyřicet let.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/praha-barrandovsky-most-oprava-rekonstrukce-hrib-tsk-sincak-doprava-auta-mhd.A220530_171413_ln_domov_rkj