Travnaté plochy

Travnatých ploch má ve své správě TSK více než 37 tisíc a celkem zaujímají 5,3 miliónů m2. Jedná se především o plochy tzv. izolačních pásů, tedy o zeleň, která přiléhá a odděluje motoristické i nemotoristické komunikace od dalších ploch, nicméně zdaleka nejde jen o ně. Hlavní rozdělení je následující:

  • trávníky parkové (sečeme 10x ročně ručně vedenými aku sekačkami nebo traktůrky, minimálně 4x ročně mulčujeme)
  • travnaté pásy uvnitř města, plochy v residenčních zónách, lemy parkovišť (sečeme minimálně 5-6x ročně)
  • liniová vegetace, tedy trávníky doprovázející komunikace I. a II. kategorie (sečeme minimálně 4-5x ročně)
  • louky a ostatní plochy (sečeme 2x ročně)

Od roku 2022 jsme maximálně zefektivnili průběh sečí trávníků. Rozdělili jsme území hlavního města Prahy na 17 oblastí, přičemž v každé probíhají seče tři týdny. Termíny sečí jsou vyhlašovány centrálně pro všechny oblasti. Na území celé Prahy tak seče travnatých ploch ve správě TSK probíhají ve stejném časovém úseku. Abychom udrželi pravidelný postup prací sečí, rozdělili jsme ještě každou ze 17 oblastí na menší části, které mají pevně stanovené pořadí v rámci celé oblasti.

Celý proces zadávání, průběhu, kontroly i schvalování sečí probíhá v našem pasportu CDSw a je plně centralizován.

Péče o travnaté plochy