Travnaté plochy ve správě TSK

Všechny body i plochy, a to nejen travnaté, které máme ve správě, máme zaneseny s množstvím doprovodných informací v pasportu zeleně City Data Software (CDSw), který neustále aktualizujeme.

Veškeré úkony spojené se správou a výkonem údržby na travnatých plochách, od pasportizace přes plánování, zadávání, kontrolu činnosti až po přebírání prací od našich dodavatelů, probíhají od r. 2022 v prostředí naší aplikace CDSw, která vypadá takto:

Plochy zeleně v majetku hlavního města Prahy jsou magistrátním odborem Hospodaření a majetkové správy přiděleny do správy nejen TSK, ale i jiným správcům. Protože však rozdělení správcovství ploch není zcela intuitivní, připravuje Praha pod vedením IPR Praha jednotnou databázi zeleně, abychom se nejen my jako správci, ale i kdokoliv jiný, ve městě snadno orientovali, který subjekt je správce dané plochy (v majetku hlavního města) v Praze. Tento projekt je momentálně ve vývoji, první výstupy budou k dispozici do září 2022.