Rekonstrukce stromořadí

Někdy stará stromořadí odcházejí, ať už věkem, následkem chorob, změnou podmínek či kombinací všech těchto faktorů, a my už je bohužel nemáme jak zachránit. Stromy často vyčerpají svoje omezené zdroje, definované ve městě limitovaným prokořenitelným prostorem, předčasně stárnou a nejsou schopny se adaptovat na klimatické změny, zejména v podobě dlouhotrvajících suchých období. Potom nezbývá, než je nahradit novou, odolnější výsadbou. Zároveň je nutné stromům zajistit odpovídající podmínky, protože stávající stanoviště by nepřineslo lepší výsledky ani dalším generacím stromů.

V reakci na nové poznatky a změny klimatu klademe stále větší důraz na větší udržitelnost vysazených stromořadí. Tu zajistíme pomocí následujících opatření:

  • Významná úprava půdních podmínek

Konkrétně se jedná o použití strukturálního (= propustného) substrátu s obsahem kompostu a přidanou složkou „biouhel“. Ta dokáže zadržet vodu a živiny v půdě. Někdy ovšem stačí dobře nakypřit a namíchat ornici s pískem a biouhlem, aby byla zajištěna propustnost vody a dostatek půdního vzduchu. Rozhodujeme se vždy podle konkrétních podmínek daného stanoviště. 

  • Dostatečně velký prokořenitelný prostor

Stávajícím stromům velmi často chybí odpovídající prostor pro růst kořenů. Následkem tohoto faktu je snížená stabilita dřeviny a zároveň též omezená prosperita stromů. Po prvních 10-15 letech po výsadbě, kdy stromy rostou, vyčerpají malý prostor, zastaví se v růstu a zůstávají další desetiletí v zakrnělé fázi. Takový strom nám nepřináší žádoucí stín, ochlazování ulic, ani kvůli omezené listové ploše neprodukuje předpokládané objemy kyslíku, a nakonec neplní ani estetickou funkci.

  • Prostor pro růst koruny

Stromy je důležité vysadit s rozmyslem, s ohledem na potřeby a předpoklady vybraných druhů a na jejich předpokládanou velikost v dospělosti. Neměly by si vzájemně konkurovat, blokovat v ulicích proudění vzduchu a příliš omezovat světelné podmínky dané ulice.

  • Přístup k vodě

Dešťová voda je ideální „zálivkou“ pro stromy a další zeleň. Svádět dešťovku do kanalizace a draze platit za zalévání pitnou vodou zkrátka dnes už nedává příliš smysl. U nových výsadeb se proto vždy snažíme najít primárně řešení, jak svést srážkovou vodu z přilehlých střech a chodníků přímo ke stromům. Vhodně provedený povrch výsadbové mísy navíc funguje jako půdní filtr.

  • Vhodně vybraný druh stromu pro dané místo

Vzhledem ke zvýšeným nárokům na odolnost stromů pečlivě přehodnocujeme, jaké druhy jsou vhodné pro konkrétní místo.

  • Povýsadbová péče

I tak samozřejmá věc, jako je péče o vysazené dřeviny, musí být plánována a ostře sledována. Její zanedbání je totiž až z 95 procent důvodem úhynu mladých výsadeb. Co dosud nebylo standardem, standardem již dnes je – všechny vysazené stromy jsou okamžitě po výsadbě zaneseny do pasportu a podle jejich termínu výsadby jim přidělíme pěstební plán, který zahrnuje pravidelné zálivky, výchovné řezy, kontroly a odstranění kůlování či zemního kotvení, úpravu a úklid povrchů a revize souvisejících modrozelených infrastrukturních prvků i mobiliáře.

Vezmeme-li v úvahu rozložení nákladů na výsadbu v čase, vyplatí se městu vysadit strom „pořádně“ a zajistit mu tak dlouhý život a prosperitu. V každém případě tak musíme zajistit v první řadě to nejnutnější: dostatečně velký prostor pod zemí, správný výběr druhu stromů pro dané místo, přístup ke srážkové vodě, povýsadbovou péči a pravidelné odborné řezy, abychom podpořili zdravý rozvoj, růst a stabilitu koruny.

Způsob výsadby, jak ho můžeme vidět např. u stromořadí Na Poříčí, odpovídá všem současným nárokům a je skutečně reprezentativním příkladem toho, co je možné s ohledem na rozložení inženýrských sítí. Vstupní investice takového provedení je samozřejmě vyšší než při běžné dosadbě stromu bez úpravy podmínek, nicméně jako většina jiných „produktů“ má předpoklady pro to, aby při jeho zavedení do „sériové výroby“ cena klesala. Výsadby prováděné v této „TOP“ je nezbytné plánovat s ohledem na polohu inženýrských sítí, stav stromořadí, celoměstský význam lokality atd. Plánujeme proto s rozvahou a na základě závěrů vycházejících z pěstebních cílů stromořadí. V méně frekventovaných místech klademe důraz primárně na ta nejnutnější, ale efektivní, opatření. Například zvětšení prokořenitelného prostoru, speciální úpravu povrchu rabat a svedení srážkové vody do prostoru stromové mísy vč. jejího předčištění. To je v současnosti při výsadbách něco, co již považujeme za samozřejmost a pokud je to jen trochu možné, tento typ úprav i při běžném doplňování stromořadí provádíme.

Ukázka zdařile provedených rekonstrukcí stromořadí:

Na Poříčí

Žernosecká

A mnohá další stromořadí máme v plánu obnovovat ještě v tomto roce a samozřejmě i v letech následujících.