Nová stromořadí

Mapě technické infrastruktury a inženýrských sítí v ulicích Prahy si může každý jednoduše ověřit, že ulice Prahy jsou doslova prošpikované inženýrskými sítěmi. Do uličního prostoru se musí pod zem vejít vodovody, plynovody, kanalizace, rozvody elektřiny (silnoproud, slaboproud) a dále různé telekomunikační kabely, včetně potrubní pošty. Nad zemí soupeří stromy o místo s parkovacími místy, garážemi a fasádami domů, stožáry a nezřídka se musí srovnávat i s tím, že jsou doslova vmáčknuty do celkového architektonického uspořádání, které na stromy při svém vzniku třeba úplně nepamatovalo. Kromě souhlasu stavebního úřadu je v památkové rezervaci, a památkově chráněném širším centru města pro založení nového stromořadí i výsadbu nového stromu, nezbytné získat také souhlas orgánů památkové péče, které prověřují historický výskyt stromů v dané lokalitě a odsouhlasují dokonce i konkrétní taxony navržených stromů.

Přestože nám stísněný prostor a legislativa nepřeje tak, jak bychom si přáli, daří se nám vysazovat nová uliční stromořadí i tam, kde ani historicky, ani v době nedávné, nebyla. Takové projekty jsou nesrovnatelně časově i finančně náročnější, jejich součástí je získání souhlasu všech dotčených orgánů a správců sítí a několikastupňové schvalování projektových podkladů a dokumentace. Příprava projektu se tím pádem snadno protáhne na roky, a tak se může stát, že ve chvíli, kdy stojí před realizací, je projekt z pohledu současných nároků na modrozelenou infrastrukturu již zastaralý.

Starší projekty, u kterých to jen trochu lze, proto před realizací upravujeme. Například je doplňujeme o další stromy, které vysazujeme do maximálně kvalitně připraveného stanoviště, splňujícího nároky na využití dešťových vod a prokořenitelný prostor.

Nově plánované projekty už připravujeme podle nejnovějších nároků na modrozelenou infrastrukturu, viz též sekce Rekonstrukce stromořadí. Základem těchto projektů je využití strukturálního substrátu, který na sobě bez porušení unese další souvrství a tíhu chodníků či dokonce vozovky, a dále využití srážkových vod z okolních ploch a zároveň i drenáž včetně regulace výše nátoku vody, aby stromy nebyly naopak příliš zamokřené.   

Výsadba stromořadí z poslední doby:

Smetanovo nábřeží (strana u Slávie)
Ke konci června 2022 byla dokončena první etapa velké úpravy Smetanova nábřeží, od Klementina přes Křižovnické náměstí až po Národní divadlo. Na základě studie Institutu plánování a rozvoje vznikly nové tramvajové zastávky, široká pěší promenáda s pražskou mozaikou, nové lavičky a bezpečný cyklopás se speciální dlažbou.

V rámci revitalizace jsme vysadili 17 nových stromů taxonu Sophona japonica (Jerlín japonský), a to v souladu s novým Standardem pro stromořadí. Výsledkem se můžete potěšit na fotkách viz níže, nebo se jít na místo podívat sami, stojí to za to!

Branická
Rekonstrukce ulic v historické části Braníku na Praze 4 byla zahájena v roce 2019. Cílem byla primárně výměna povrchu vozovky za méně hlučný, a dále nahrazení asfaltového povrchu chodníků kamennou mozaikou. Byly doplněny nové lavičky, odpadkové koše a proběhla zde kompletní výměna osvětlení. Ve druhé etapě projektu došlo k výsadbě několika nových stromů a úpravě odvodnění, přičemž původní projekt v této části už zdaleka neodpovídal současnému standardu výsadby, přesto se za nemalého úsilí nakonec podařilo projekt přizpůsobit do vyhovující současné podoby. Vysazeny byly taxony Gleditsia triacanthos f. inermis (Dřezovec trojtrnný beztrnná forma).

Na Hutích
Celková rekonstrukce ulice Na Hutích je realizována od roku 2021 a to z důvodu opravy špatného stavu vozovky. Také došlo k nahrazení provizorního povrchu chodníku za drobnou mozaikovou dlažbu. Kromě dalších oprav a úprav byly ve druhé etapě také vysazeny stromy. Zvoleny byly taxony Acer freemanii ‚Autumn Blaze‘ a Liquidambar styraciflua.