Nové propustné povrchy pod stromy

Ve spolupráci s našimi spolupracovníky z řad arboristů, dendrologů a krajinářů, zabývajícími se výzkumem modrozelené infrastruktury, z Centra pro výzkum a vývoj modrozelené infrastruktury (CVVMZI) – jsme vyvinuli nové propustné, a proti zhutnění odolné štěrkomlatové povrchy do stromových mís (rabat).

Jak to funguje? Na horní vrstvě výsadbového substrátu je položena vrstva větší frakce porfyru. Tento hrubý štěrk roznese zatížení a výrazně sníží utužení půdy pošlapem nebo najížděním. Na spodní hrubší vrstvu je následně položena vrstva jemnější, složená z drobného drceného kameniva, biouhlu a kompostu, která se konzistencí blíží mlatovému povrchu. Tento povrch je tak možno uklidit, absorbuje extrémně dobře vodu a navíc funguje jako filtr nečistot. Štěrkomlatový povrch umožňuje akumulaci vody při přívalových deštích a kořeny stromů mají lepší přístup k půdnímu vzduchu.

Nové povrchy aplikujeme na všechny nové výsadby (mimo zatravněné pásy) od podzimu 2021. Od tohoto data také maximálně zvětšujeme prokořenitelný prostor pro všechny výsadby, stromy tedy dostávají maximum ve městě možného: prostor a přístup vzduchu pro kořeny a přístup k vodě. Na závěr upozorňujeme, že přestože nové povrchy vydrží hodně, pokud do nich zajedete autem, zničíte je. Vedle toho hrozí, že sedřete kmen stromů či strom vyvrátíte nebo váhou auta poškodíte jejich kořenový systém. Do výsadbových prostorů proto, prosíme, nezajíždějte a ať už jsou s povrchem novým či starým, nikdy v nich neparkujte. Zdravé a silné stromy se Vám za to odvděčí dlouhé desítky let službami v podobě čištění vzduchu, ochlazování města a nenahraditelným estetickým efektem v ulicích, kde mají společný domov lidé i stromy.