TSK začíná testovat nové druhy klimaticky odolných stromů v ulicích Prahy

TSK za podpory MHMP zahajuje inovační patnáctiletý projekt „Výběr a testování klimaticky odolných stromů pro ulice hl. m. Prahy“. Hlavním partnerem projektu jsou Lesy HMP.

Uliční stromořadí v Praze jsou na mnoha místech na konci životnosti, protože nedokáží kvůli způsobu své výsadby i své genetické výbavě reagovat na změny klimatu, které se dramatičtěji projevují v posledních cca 15 letech. Abychom předešli stavu, kdy Praha svá stromořadí, která již nyní přestávají plnit očekávané ekosystémové služby, bez náhrady ztratí, změnili jsme techniky výsadeb, zpřístupňujeme stanoviště stromů vodě a půdnímu vzduchu, zvětšujeme prokořenitelný prostor a zintenzivňujeme péči o nově vysazené i stávající stromy. To vše by však pro záchranu a růst stromořadí nestačilo, pokud bychom se intenzivně nezabývali i revizí výběru taxonů, tedy druhů a kultivarů dřevin, které jsou v Praze vysazovány. Výsledkem předchozích analýz a našich pozorování byla iniciace a příprava výzkumného projektu, díky kterému Praha může testovat nové odolné druhy přímo v ulicích a využít svůj potenciál a předběhnout další evropské země, které zatím testují převážně ve školkových podmínkách. Základními aktivitami projektu jsou analýza dostupných taxonů (druhů a kultivarů stromů), vyhledání a pěstování taxonů méně dostupných či prakticky nedostupných, výsadba dřevin různými technikami a substráty, sběr dat a monitoring rozvoje dřevin na stanovišti, vytvoření databáze projektu.

Předpokládaný dopad bude mít projekt nejen na Prahu samotnou, ale také další města, kterým Praha bude své zkušenosti postupně předávat, a zároveň projekt předpokládá postupnou změnu komerční poptávky a nabídky nových druhů alejových stromů, jež tolerují městské prostředí a které jsou dnes jen okrajovým sortimentem či dokonce pěstovány vůbec nejsou.

Projekt navazuje na dokumenty vytvořené a přijaté v rámci implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu pro období 2020 – 2024 a je odborně zaštítěn autory Městského standardu plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu, které rovněž vznikly a byly hlavním městem závazně přijaty v rámci této strategie.