Na Poříčí

Koncem května se nám podařilo splnit si malý sen a vysadit kvalitním a udržitelným způsobem krásné stromy ve „VIP“, a navíc jedné z nejvíce frekventovaných lokalit Prahy – u zastávky tramvaje na rohu ulice Na Poříčí a Náměstí Republiky. Tato pilotní výsadba odpovídá svým provedením nově přijatému Městského standardu uličního stromořadí a standardu hospodaření se srážkovými vodami.

Původní stromky s naroubovanými keřovými větvičkami na kmínku byly uvězněné pod zemí v plastových květináčích a fatálních podmínkách.

Uhynulé jedince nahradily skutečné, krásně rostlé stromy taxonu Zelkova serrata ´Green Vase´. Proběhly rozsáhlé terénní úpravy, během kterých byl vytvořen důstojný prokořenitelný prostor o objemu cca 35 m3. Terénní úprava umožní nejen využívání dešťových srážek pro zavlažování stromů, ale zejména jim poskytne dostatečný prostor pro zdravý růst kořenů pod vydlážděným prostředím tak, aby měly dostatek půdního vzduchu a přitom nedocházelo k poškozování inženýrských sítí. Využit byl speciální výsadbový substrát (strukturální substrát – 84 procent kameniva větší frakce, biouhel, kompost).

Tato nově zaváděná technologie způsobu výsadby přejatá ze zahraničí, zejména ze Spojených států a Švédska, bude TSK aplikovat i v dalších pražských lokalitách všude tam, kde to prostorové podmínky dovolí. Technologie tak přispěje ke zlepšení podmínek, ve kterých zeleň roste, ale tím také k výraznému zlepšení městského mikroklimatu v čase klimatických výzev.