Vizualizace první etapy oprav Barrandovského mostu a objízdné trasy

V polovině května začala dlouho plánovaná oprava Barrandovského mostu. Páteřní komunikace, přes níž denně projede až 145 000 vozidel, se bude rekonstruovat ve čtyřech etapách několik let. Jak bude probíhat první etapa oprav a jaké jsou objízdné trasy ilustruje přehledná vizualizace.